List otwarty do pacjentów – teleporady

List otwarty do pacjentów – teleporady

Szanowni Państwo, nasi Drodzy Pacjenci,

Mamy świadomość, że większość z Was potrzebuje pomocy z innego powodu niż zakażenie koronawirusem.

Dla nas bezcenny i bardzo ważny jest osobisty kontakt z Wami, a w obecnej sytuacji musimy go ograniczyć. Panująca pandemia, zmusiła nas, lekarzy rodzinnych by uczynić teleporadę dominującą formą naszych kontaktów.

Rozumiemy, że niesie to określone utrudnienia. Nasze działania mają tylko jeden cel: zminimalizować liczbę ofiar pandemii i zadbać o wszystkich, ograniczając do minimum zbędne ryzyko.

Prosimy pamiętać

Aby teleporada była wartościowa, należy się do niej przygotować:

 • Przemyśl wcześniej problemy zdrowotne, które chcesz omówić.
 • Zadbaj by w Twoim zasięgu były dostępne:
 • opakowania leków, które stosujesz,
 • karty informacyjne z dotychczasowego leczenia, np. szpitalnego,
 • wyniki pomiarów wykonywanych w domu, np. ciśnienie, glukoza,
 • dowód osobisty,
 • kartka i długopis.
 • Bądź cierpliwy w oczekiwaniu na teleporadę.
 • Odbierz osobiście telefon od lekarza.
 • Uprzedź lekarza o kłopotach ze słuchem.
 • Prowadź rozmowę w miejscu umożliwiającym wzajemne, dobre słyszenie się.
 • Przekazuj krótkie i konkretne informacje.

Proszę mieć świadomość…

…że lekarz rodzinny podejmie decyzję o Państwa leczeniu i dalszym postępowaniu na podstawie tego co usłyszy przez telefon .

W uzasadnionych medycznie sytuacjach spotkamy się z Wami osobiście. Zawsze decyduje o tym Wasz lekarz rodzinny podczas teleporady.

Jesteśmy dla Państwa w naszych gabinetach lekarskich i pozostajemy tam w poczuciu odpowiedzialności za Was i solidarności ze wszystkimi swoimi podopiecznymi.

Jesteśmy jak zawsze – dla Was i z Wami.

 

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce