Nasze poradnie specjalistyczne

Poza systemem świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ proponujemy Państwu korzystanie z porad lekarskich naszych lekarzy specjalistów w następujących Poradniach Specjalistycznych:

Poradnia

ortopedyczna

dr Marcin

Maciejewski

Poradnia

endokrynologiczna

dr n. med.

Anna Nowicka

Poradnia

dermatologiczna

dr n. med.

Iza Iwan-Ziętek

Poradnia

laryngologiczna

lek. Mateusz

Grabowski

Poradnia

neurologiczna

lek. Mateusz

Gutkowski

Poradnia

onkologiczna

Prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Ziętek

Poradnia

urologiczna

Prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Ziętek

Poradnia

chirurgiczna

Prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Ziętek

Poradnia

chirurgii naczyniowej

Prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Ziętek

Poradnia

reumatologiczna

lek. Marcin Nowak

Informacje o terminach przyjęć lekarzy specjalistów można uzyskać w Biurze Obsługi Pacjentów, a także pod nr tel. 52 388 02 75
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna.