Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Kiedy można z niej korzystać?

W dni robocze: 18:00 – 8:00 oraz w dni wolne od pracy: całodobowo.
Dyżury pełnią:

  • lekarz
  • pielęgniarka

Kto może z niej korzystać?

 

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej bezpłatnie mogą korzystać pacjenci objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, kiedy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby, na przykład jeśli wystąpi:

  • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej, jak kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością,
  • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (powyżej 39°C), szczególnie u małych dzieci i osób w podeszłym wieku,
  • ból brzucha nieustający mimo stosowania leków rozkurczowych,
  • nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u małych dzieci lub u osób w podeszłym wieku.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

  • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
  • recepty na stale stosowane leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
  • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
  • skierowania do specjalisty, skierowania na badania diagnostyczne, np. laboratoryjne.

Powyższe świadczenia można uzyskać u lekarza rodzinnego, do którego została złożona deklaracja wyboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

 

Pacjenci zadeklarowani w Zespole Diagnostyczno-Leczniczym BONUS-PLUS mogą korzystać ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nocnej i Świątecznej w Szpitalu Powiatowym w Więcborku od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz w soboty, niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy.