Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej niefinansowanych ze środków publicznych

Świadczenia opieki zdrowotnej niefinansowane ze środków publicznych bez względu na zakres ich zastosowania

 

 • szczepienia ochronne niewchodzące w zakres obowiązkowych szczepień ochronnych;
 • zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstw jej leczenia;
 • operacje zmiany płci;
 • świadczenia w zakresie akupunktury z wyjątkiem świadczeń udzielanych w leczeniu bólu przewlekłego;
 • zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym niezwiązane z chorobą podstawową będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe;
 • poradnictwo seksuologiczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, z wyłączeniem osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • poradnictwo psychoanalityczne;
 • ozonoterapia;
 • autoszczepionki;
 • magnetoterapia z zastosowaniem stałego pola magnetycznego;
 • laseropunktura;
 • akupresura;
 • zooterapia;
 • diagnostyka i terapia z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, ludowej, orientalnej.

Świadczenia opieki zdrowotnej niefinansowane ze środków publicznych w poszczególnych zakresach zastosowania

 

 • świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu nerwowego:
  • leczenie padaczki przy pomocy implantacji stymulatora nerwu błędnego,
  • diagnostyka i leczenie zaburzeń smaku,
  • zastosowanie komory hiperbarycznej w leczeniu stwardnienia rozsianego,
  • podawanie baclofenu pompą infuzyjną, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to jedyna możliwa do zastosowania metoda terapeutyczna;
 • świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu wydzielania wewnętrznego – endoskopowa, transorbitalna dekompresja w oftalmopatii Graves-Basedowa z wyłączeniem przypadków ratowania wzroku z powodu udokumentowanego ucisku na nerw wzrokowy;
 • świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie gałki ocznej:
  • chirurgia refrakcyjna w korekcie wad wzroku,
  • stymulacja laserowa plamki żółtej,
  • alloplastyka tętnic skroniowych;
 • świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu sercowo-naczyniowego – wszczepienie defibrylatora dwujamowego z funkcją defibrylacji przedsionkowej i komorowej;
 • świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego – bankowanie własnej krwi pępowinowej noworodka;
 • świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie układu trawiennego:
  • badanie przewodu pokarmowego za pomocą kapsułki endoskopowej,
  • usunięcie guzków krwawniczych (żylaków odbytu) metodą Longo,
  • hydrokolonoterapia;
 • świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie męskich narządów płciowych:
  • pobierania nasienia z najądrza,
  • obliteracja żyły jądrowej metodą fluoroskopową,
  • wszczepienie protez prącia;
 • świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie powłok ciała – otyłość, z wyjątkiem otyłości patologicznej dużego stopnia u chorych o wartości BMI powyżej 40 leczonej metodami zabiegowymi;
 • świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie zabiegów diagnostycznych – pozytronowa tomografia emisyjna, z wyjątkiem przypadków:
  • pojedynczego przerzutu o nieznanym punkcie wyjścia w celu lokalizacji guza pierwotnego, przy braku potwierdzenia rozpoznania lokalizacji ogniska pierwotnego innymi dostępnymi badaniami,
  • pojedynczego guzka płuca w celu różnicowania pomiędzy guzem łagodnym i złośliwym przy braku rozpoznania innymi dostępnymi metodami,
  • niedrobnokomórkowego raka płuca w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania, jeżeli inne badania nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania,
  • ziarnicy i chłoniaków nieziarniczych w celu wstępnej lub końcowej oceny skuteczności chemioterapii, wczesnego rozpoznania nawrotu jeżeli, TK nie daje jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania,
  • choroby wieńcowej w celu oceny zamrożonego mięśnia sercowego do precyzyjnego ustalenia wskazań/przeciwwskazań do rewaskularyzacji w przypadku braku jednoznacznych informacji z innych badań,
  • przed transplantacją serca w celu wykluczenia nieodwracalnego uszkodzenia w wyniku procesu zapalnego w przypadku braku możliwości wykluczenia tego stanu w innych badaniach,
  • padaczki w celu lokalizacji ogniska pierwotnego w przypadku braku możliwości zlokalizowania ogniska w innych badaniach,
  • mięsaków tkanek miękkich w celu oceny skuteczności chemioterapii po dwóch kursach i wczesnego wykrycia nawrotu,
  • raka piersi w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania w przypadku leczenia oszczędzającego przed biopsją, jeżeli MR wykazuje pojedyncze ognisko,
  • raka jajnika w celu wczesnego wykrycia nawrotu, jeżeli inne badania nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do oceny stopnia zaawansowania i rozpoznania nawrotu,
  • raka tarczycy w celu lokalizacji ogniska nawrotu w przypadku wzrostu poziomu tyreoglobuliny, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu,
  • podejrzenia przerzutów do kości, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu,
  • planowania radioterapii radykalnej o modulowanej intensywności wiązki w celu oceny rozkładu żywotnych komórek nowotworowych, hipoksji, proliferacji guza, jeżeli inne badania nie pozwalają w przypadku braku możliwości dokonania takiej oceny w innych badaniach,
  • radiochirurgicznego leczenia raka płuca o wczesnym stopniu zaawansowania w celu wykluczenia istnienia innych ognisk nowotworowych, jeżeli inne badania nie pozwalają ich zlokalizować.