Zakres świadczeń

Zakres świadczeń oferowanych przez Zespół Diagnostyczno-Leczniczy BONUS-PLUS obejmuje:

Leczenie pacjentów zadeklarowanych

Dorośli i dzieci zadeklarowani mogą bezpłatnie korzystać ze świadczeń lekarza rodzinnego, pediatry, pielęgniarki rodzinnej oraz położnej rodzinnej.

Leczenie pacjentów niezadeklarowanych

Osoby niezadeklarowane posiadające potwierdzone prawo do świadczeń w systemie E-WUŚ, mieszkające poza sąsiadującą gminą Sępólna Krajeńskiego w uzasadnionych nagłych przypadkach mogą korzystać z bezpłatnej konsultacji lekarza.

Leczenie obcokrajowców

Obcokrajowcy posiadający kartę EKUZ (European Health Insurance Card) mogą w uzasadnionych przypadkach korzystać z konsultacji lekarza rodzinnego.

Szczepienia i diagnostyka

Realizujemy szczepienia ochronne dzieci i młodzieży zgodnie z programem szczepień ochronnych oraz indywidualne szczepienia np. przeciw grypie i WZW. Oferujemy wszechstronną diagnostykę laboratoryjną oraz badania diagnostyczne: USG, EKG, audiometrię.

Dla osób nieubezpieczonych

Osoby nieubezpieczone mogą korzystać z odpłatnej konsultacji lekarza oraz pielęgniarki. Zaordynowane leki i badania są również odpłatne.

Poradnie specjalistyczne

Poza systemem świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ proponujemy Państwu korzystanie z porad naszych lekarzy specjalistów: ortopeda, endokrynolog, dermatolog, laryngolog, urolog, chirurg, onkolog, neurolog.