Zostań naszym pacjentem

Osoby które mają potwierdzone prawo do świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia w systemie e-WUŚ (ubezpieczone w NFZ) przysługuje prawo do bezpłatnych świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Aby zostać pacjentem naszej przychodni wystarczy złożyć deklarację wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ w Biurze Obsługi Pacjenta. Można także wypełnić deklarację z pomocą naszych pracowników Biura Obsługi Pacjenta.

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej.